Zdraví

Netušený objev: Čím více dětí, tím pomalejší stárnutí

děti_matka

Počet dětí ovlivňuje rychlost, se kterou stárne tělo biologické matky. Tvrdí to kanadští vědci, podle kterých to souvisí s prodlužováním takzvaných telomerů, které chrání tělesné buňky před poškozením při dělení.

Telomery můžeme považovat za jakési ochranné čepičky, které se nacházejí na konečcích vláken DNA. Při buněčném dělení se telomery zkracují. Původní délka se obnovuje obvykle během tvorby pohlavních buněk činností enzymu telomerázy.

Postupné zkracování délky telomer vede ke stárnutí buňky (senescence) a její programované buněčné smrti, čímž je zabráněno nekontrolovatelnému buněčnému dělení.

Podle nejnovějších znalostí jsou proto telomery indikátorem buněčné degradace. Jinými slovy, čím se v průběhu času stávají kratšími, tím buňky (a tím pádem tělo) rychleji stárne.

Lidský chromozom ohraničený telomery (bílé tečky). Zdroj: http://science.nasa.gov

Studie provedená experty kanadské Simon Fraser University se zaměřila na dvě sousední populace 75 žen žijících v Guatemale.

Vědci se zajímali o délku telomerů, kterou měřili v rozmezí 13 let.Materiál potřebný k DNA průzkumu získávali poměrně jednoduše – například rozborem slin.

Podle vědců bylo překvapující, že se podařilo vyvrátit předchozí domněnky, podle kterých žena s vícero potomky žije v průměru kratší dobu, než matka s menším počtem dětí.

„Čím více dětí měla konkrétní žena, tím pomaleji se délka jejich telomerů zkracovala. Můžeme to přičítat vlivu výrazného zvýšení hormonu estrogenu v průběhu těhotenství,“ sdělil spoluatuor studie Pablo Nepomnaschy.

Estrogeny jako antioxidanty

Estrogeny podle vědců mohou fungovat jako účinné antioxidanty, které ochraňují telomery, a tím pádem buňky před vlivy stárnutí.

Vědci se rovněž zabývali vlivem vztahů v rodině s větším a menším počtem dětí.

„Žena, která má více potomků, od nich a jejich přátel dostává mnohem větší duševní podporu. Ta může dále přispívat k navození větší tělesné pohody a k oddálení projevů stárnutí,“ dodal Nepomnaschy.

O autorovi

Nela Hermanová

Po studiu na Jihočeské univerzitě se ve volných dnech zabývám problematikou zdravé výživy.

Vložte komentář