Zajímavosti

Muž na rodičovské? Dnes už normální věc

dite_naruc

Máte malé dítě? Nebo vás přírůstek do rodiny teprve čeká? A uvažovali jste někdy o tom, že by část rodičovské dovolené strávil s dítětem doma jeho otec?

Péče otce o dítě na rodičovské dovolené je v současnosti stále častější.

Podle výzkumu agentury Mediaresearch o takové „dovolené“ uvažuje až 90 % českých mužů.

„Všem můžeme jen doporučit otevřít doma toto téma a prodiskutovat v rodině i se zaměstnavatelem reálné možnosti,“ říká Lukáš Talpa za projekt Liga otevřených mužů.

Právě Talpa je jedním ze zastánců „mužské“ rodičovské.

Že to ale silnější pohlaví nemá na rodičovské právě jednoduché a musí se ohlížet také na reakce okolí, o tom svědčí celá řada mýtů. Níže vybíráme ty nejznámější:

Muž na rodičovské je „divný“

„Být jako chlap na rodičovské dovolené (RD) přece není normální…“

Dnes již tato věta zcela neplatí. Přesto, že pro muže stále není běžné na RD být, je jich v ČR kolem 5000.

Výzkum agentury Mediaresearch navíc ukázal, že 66 procent respondentů bere muže na RD jako zcela normální věc. Další necelá třetina je považuje za ukázkový případ. Pouze čtyři procenta dotazovaných jsou toho názoru, že takoví muži jsou neschopní.

Z jiné části průzkumu vyplynulo, že 31 % mužů by pravděpodobně na RD alespoň na chvíli šlo a 12 % je přesvědčeno, že na RD nastoupí. Muž na rodičovské je tedy již považován za normální jev, i když zatím stále není běžné, aby na rodičovské byl. Ovšem i to se může brzy měnit.

Mateřská a rodičovská dovolená splyne

„Mateřská není rodičovská.“

Tyto termíny jsou velmi často zaměňované. I když mají muži ve výjimečných případech možnost jít na mateřskou dovolenou, tak v jejich případě mluvíme hlavně o rodičovské dovolené.

Mateřská dovolená je období 6 měsíců (většinou 1 měsíc před porodem a 5 měsíců po porodu), kdy je hrazeno 70 % mzdy. Na rodičovskou je možné nastoupit vlastně kdykoli po skončení mateřské a může to být i jen na chvilku.

Psychologové doporučují, aby první rok byla s dětmi (nejen) z důvodu kojení spíše matka. Od prvního roku věku je pro dítě i celou rodinu přínosné, aby alespoň několik měsíců byl s dítětem doma otec.

S mužem na rodičovské přijde bída

„Jako živitel rodiny nemůžu jít na rodičovskou, pro rodinu by to byla veliká finanční ztráta a čekala by nás bída. Manželka nás neuživí.“

Pravdou je, že v naší společnosti je často stále hlavním živitelem rodiny muž – otec. Podle výzkumu platy.cz je rozdíl mezi mužskou a ženskou mzdou asi 6 000 korun.

I sami muži v průzkumu Mediaresearch toto zmiňují jako hlavní důvod proč na RD nejít. Na druhou stranu pokud pro vás není nižší příjem velkou překážkou, rodičovskou dovolenou si můžete vyzkouše třeba na dva či tři měsíce.

Tehdy vaše finanční ztráta nebude tak velká a přínos pro rodinu a pro vztah s dítětem ji spolehlivě vyváží.

Doma jsou jen partneři dominantních žen

Že na rodičovskou dovolenou chodí jen submisivní muži neschopní uživit rodinu, je také jeden ze stereotypů laického uvažování o tomto stále se rozrůstajícím fenoménu.

Zkušenosti statistiků jsou spíše takové, že na RD chodí i manažeři, lékaři a IT experti. Mezi muži se zkušeností z rodičovské dovolené jsou také známé osobnosti, herci či zpěváci.

Za všechny můžeme zmínit například Filipa Hrubého, ředitele korporátní komunikace Vodafone ČR, ekonoma Tomáše Sedláčka, herce Jana Dolanského či Michala Maredu, zpěváka kapely Vypsaná fixa.

Muži neumí pečovat o děti (tak dobře jako ženy)

„Na RD jako chlap nemohu jít, protože o malé děti se umí postarat pouze matka“.

Výzkum ukázal, že celkem 10 % mužů se domnívá, že by se o malé dítě neuměli postarat. To samé si myslí téměř každá pátá matka.

Může to však být jen výmluva, kterou používají jak muži, tak paradoxně i ženy. Muži se tím zbavují zodpovědnosti za péči o děti a ženy si tím kolikrát brání své domácí teritorium. Běžná péče o děti je z velké části získaná dovednost.

I matky se totiž musí učit, jak pečovat o dítě. Praxe ukazuje, že otcové, kteří zůstali se svými dětmi doma, a to třeba hned od narození dětí, se dokáží o dítě postarat stejně dobře jako matka.

Samozřejmě vyjma kojení.

O autorovi

Nela Hermanová

Po studiu na Jihočeské univerzitě se ve volných dnech zabývám problematikou zdravé výživy.