Zdraví

Počet miminek neklesá. Za půl roku se jich narodilo 55 000

Spánek

Za prvních šest měsíců letošního roku se v České republice narodilo více než 55 000 dětí. Bylo jich tak podobně jako ve stejném období loni. Tehdy však byl počet narozených nejvyšší za posledních šest let.

Podle Českého statistického úřadu ale žen v reprodukčním věku postupně ubývá. Zajímavý údaj se pojí se statistikami, které se věnují počtu vdaných žen a s tím souvisejících nově narozených dětí. Vdaným ženám se narodilo 28,3 tisíce dětí (o 126 méně než o rok dříve), nevdaným ženám 27,2 tisíce dětí (o 197 více).

Statistici tak upozornili na to, že nesezdaných párů, které mají děti, nejspíš postupně přibývá. Podíl dětí narozených mimo manželství vzrostl na 49 procent. V tomtéž loňském období roku 2016 byl 48,7 %.

Necelých 49 % dětí bylo prvorozených, 37 % druhorozených a 14 % dětí se narodilo ve třetím či vyšším pořadí. Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 30 a 31 let, u prvorozených dětí převládaly rodičky ve věku 28 a 29 let.

Sňatky už netáhnou tolik, co dříve

V 1. pololetí roku 2017 se podle předběžných údajů uskutečnilo 18,8 tisíce sňatků obyvatel Česka, o 1,1 tisíce méně, než tomu bylo ve stejném období roku předcházejícího. Ve dvou třetinách událostí (12,3 tisíce) do manželství vstupoval dosud svobodný muž i svobodná žena, zhruba v jedné osmině (2,7 tisíce) rozvedený muž a rozvedená žena. Nejvíce ženichů bylo ve věku 30 let, nejvíce nevěst ve věku 27 let.

Těhotná žena

Podle dosud dostupných údajů počet potratů v měsících leden až červen roku 2017 činil 17,5 tisíce. Nejvíce, celkem 9,9 tisíce, se jich řadilo do kategorie umělých přerušení těhotenství. Samovolných potratů bylo 6,8 tisíce. U obou druhů potratu (i v případě ukončení mimoděložního těhotenství) převažovaly ženy svobodné (celkem 9,3 tisíce) nad vdanými (6,1 tisíce).

Lékaři vyvolané potraty byly nejčastěji provedeny u svobodných žen bezdětných (2,5 tisíce) a s jedním dítětem (1,6 tisíce) a u vdaných žen se dvěma živě narozenými dětmi (1,5 tisíce).

Novorozeňat by mohlo být více

I když se za prvních šest měsíců narodily desítky tisíc dětí, obyvatelstvo České republiky se díky nim nerozrostlo. Počet obyvatel ČR sice během prvního pololetí stoupl o 9,2 tisíce osob na 10,588 milionu, veškerý přírůstek ale zajistila zahraniční migrace.

Počet zemřelých byl totož nejvyšší za poslední dvě desetiletí a převýšil počet živě narozených o 2,3 tisíce. Počet sňatků se meziročně snížil.

O autorovi

Nela Hermanová

Po studiu na Jihočeské univerzitě se ve volných dnech zabývám problematikou zdravé výživy.

Vložte komentář