Hlavní Zdraví

Zázračná placenta. Vědci zkoumají, jak ji léčit a vyřešit komplikace v těhotenství

Pregnant

Zdravá placenta je nezbytným orgánem k přežití dítěte. Její funkce jsou i v dnešní moderní době nenahraditelné. Vědci v nové studii zkoumají mechanismy, díky nimž by mohli pomoci v průběhu některých komplikovaných těhotenství.

Odborníci dosud odhalili jen velmi málo z toho, jak se placenta dokáže adaptovat na zhoršené podmínky, které může nastávající matka zažívat v průběhu těhotenství. Jedná se například o nedostatečnou/nevhodnou výživu, nebo pobyt v podmínkách s nízkou hladinou kyslíku (problematika národů žijících ve vysokohorských podmínkách).

Právě nová studie by měla přinést do lékařských záznamů celou řadu vědomostí, díky nimž by bylo možné pomáhat matkám, jejich placenta nefunguje zcela správně.

Pevné pojítko mezi dítětem a matkou

Placenta, která se vyvíjí během těhotenství, je pevným fyzickým pojítkem mezi matkou a jejím dítětem. Slouží jako jeho plíce, ledviny, žaludek i játra a k plodu přivádí potřebné množství kyslíku a živin, které jsou nutné pro jeho správný vývoj.

Do okolí plodu vylučuje mimo jiné také složitý komplex hormonů, zatímco do matčina těla odvádí odpadní látky, které jsou již k vývoji dítěte nepotřebné, nebo které by jej dokonce v závislosti na koncentraci ohrožovaly na životě.

Pohled vědců, kteří zkoumali funkce placenty, se v nové studii zaměřil na její mikroskopické části – mitochondrie. Mitochondrie jsou velmi jednoduše řečeno výkonné energetické továrny, které se nacházejí v řadě buněk. Jednou z jejich důležitých funkcí je například s využitím kyslíku transformovat cukry a tuky v energii. Nejen pro lidský organizmus jde o zcela zásadní věc, která jej udržuje při životě.

3D ilustrace mitochondrií Zdroj: www.joh.cam.ac.uk

3D ilustrace mitochondrií
Zdroj: www.joh.cam.ac.uk

 

Zaměřeno na mitochondrie

„Naše studie odhalila, že mitochondrie v placentě dokáží upravit své funkce tak, aby podporovaly jak zdravý vývoj placenty, tak rychle rostoucího dítěte, a to i za situace, kdy se matka nachází v nepříznivých životních podmínkách,“ sdělila autorka studie Amanda N Sferruzzi-Perri.

Funkce placenty jsou ve spojení s mitochondriálními organelami podle odborníků fascinující. Nová studie totiž odhaluje, jak je možné, že placenta po určitý čas udržuje v chodu optimální vývoj dítěte, přestože jeho matka trpí hladem nebo nedostatkem kyslíku. Podle vědců za to mohou právě mitochondrie, které se umějí přizpůsobit i zhoršeným životním podmínkám.

Naopak v případě, že placenta nedokáže udržovat stabilní podmínky pro zdravý průběh těhotenství, dochází například k potratu, k úmrtí dítěte v několika týdnech po narození, zvyšuje se také riziko výskytu některých závažných onemocnění včetně neurologických potíží, potíží v chování; v pozdějším věku se mohou vyskytovat problémy se srdcem, objevuje se cukrovka a řada dalších chorob.

„Zjištění ukazují, že mitochondrie jsou velmi důležitou částí placenty, která podporuje vývoj plodu. V příštím kroku se proto zaměříme na mitochondrie a úpravu jejich funkcí,“ dodala Amanda N Sferruzzi-Perri.

Odborníci přitom věří, že nový výzkum dovolí v budoucnu testovat funkce placenty a určit, zda jsou její funkce dostatečné k zdravému průběhu těhotenství. Doufají také v to, že se na základě získaných poznatků podaří navrhnout účinnou možnost léčby placenty tak, aby zajistila optimální vývoj lidského plodu.

O autorovi

Nela Hermanová

Po studiu na Jihočeské univerzitě se ve volných dnech zabývám problematikou zdravé výživy.